Kaip pasiekti apčiuopiamų rezultatų viešajame sektoriuje? Sėkmės formulė

Seminaras #6

Kaip pasiekti apčiuopiamų rezultatų viešajame sektoriuje? Sėkmės formulė

Aprašymas

Jutos valstijos (JAV) gubernatorius Gary R. Herbertas iškėlė tokį tikslą visai valstijos valdžiai:

Mūsų įsipareigojimas mokesčių mokėtojams reikalauja, jog ir per artimiausius ketverius metus pasiektume ypatingų rezultatų. Mūsų tikslas – ki 2017 m. sausio pagerinti valdžios veiklą ir paslaugas mažiausiai 25 procentais (matuojant kokybės, pralaidumo ir išlaidų santykio rodiklį).

Šio tikslo siekama visose valstijos viešojo sektoriaus organizacijose diegiant “SUCCESS Framework” – pažangiausios vadybos metodikos TOC principus ir koncepcijas, pritaikytas pasiekti ženklių rezultatų viešajame sektoriuje.

“SUCCESS Framework” sudaro šie etapai:

S et measurable goals and targets (nustatykite išmatuojamus tikslus ir uždavinius)
U se thinking tools and principles (naudokite mąstymo įrankius ir principus)
C reate your strategy (sukurkite savo strategiją)
C reate your organization (sukurkite / pakeiskite organizacijos struktūrą)
E ngage staff at all levels (įtraukite visų lygių personalą)
S ynchronize policy and projects (sinchronizuokite politikas ir projektus)
S tay focused (išlikite susitelkę)

“SUCCESS Framework” yra principų ir įrankių rinkinys, kurį valstijos institucijų vadovybė naudoja gerindama teikiamų paslaugų kokybę, didindama veiklos efektyvumą ir nuolad didindama gyventojams sutekiamą vertę. Šie įrankiai padeda institucijoms įveikti sudėtingus iššūkius, su kuriais susiduria daugelis jų.

“SUCCESS Framework” susideda iš trijų pagrindinių dalių:

 1. Norėdamos tapti geresnėmis, greitesnėmis ir pigesnėmis organizacijomis, jos išgrynina ir supaprastina savo strategijos tikslą, kad išlaikytų susitelkimą į tai, kas svarbiausia. Veiklos efektyvumas yra matuojamas pagal efektyvumo lygtį, žinomą kaip QT/OE (Quality * Throughput / Operating Expenses). Ši lygtis (rodiklis) matuoja veiklą pagal pasiektą kokybės pralaidumą, tenkantį veiklos išleidoms (arba investuotam doleriui).
 2. Kiekvienai organizacijai yra sukuriama paprasta, vieno puslapio apimties veiklos gerinimo strategija (Pralaidumo Valdymo Strategija arba TOS). Ši strategija yra aukšto lygio proceso planas, identifikuojantis kritinį organizacijos išteklių ir nustatantis klientų lūkesčius. Šis planas padeda vadovybei įžvelgti, kuri jie gali rasti didžiausią efektyvumo potencialą.
 3. Tuomet organizacijos lygmeniu įdiegiami veiklos gerinimo įrankiai, kuriais siekiama padidinti kokybės pralaidumą ir surasti būdus jį padidinti patiriant kuo mažesnes išlaidas. Įdiegus įrankius, veiklos pagerėjimas atsispindės didėjančiame QT/OE rodiklyje.

“SUCCESS Framework” sutekia naudą visoms suinteresuotoms šalims. Gyventojai ir verslas – paslaugų gavėjai – gauna kokybiškesnes paslaugas ir geresnį aptarnavimą. Tarnautojai įgauna daugiau galimybių padidinti savo įtaką organizacijos tikslui, sumažinti darbo krūvį ir atlikti daugiau prasmingo darbo. Vadovybė gali susitelkti į daugiausia vertės teikiančius darbus, lengviau visuomenei parodyti organizacijos kuriamą vertę, išvengti nepagrįstų abejonių ir spekuliacijų dėl neobjektyvaus organizacijos veiklos vertinimo.

Įgyvendinant “SUCCESS Framework” buvo sukurti šie įrankiai:

 • Orientacija ir institucijos profilis
 • Pralaidumo Valdymo Strategija
 • Rodikliai
 • Apribojimo išnaudojimas
 • Strategija ir taktika
 • Pokyčių pagreitinimas
 • Klaidų prevencija
 • Personalo ir vadovybės įtraukimas į pokyčius
 • Politikų ir projektų sinchronizavimas
 • Susitelkimo išlaikymas

Teisingai išgryninti tikslai ir rodikliai yra būtini bet kuriai organizacijai siekiant pasiekti ambicingų tikslų ir užtikrinant nuolatinio veiklos tobulinimo procesą. Nesant aiškiam tikslui, organizacijos ir asmenys blaškosi. Nustačius aiškius tiklus ir uždavinius kokybės, pralaidumo ir išlaidų srityse, tampa aišku, į ką būtina susitelkti, taip pat išryškėja prioritetų eiliškumas. Tikslų ir uždavinių nustatymas, rodiklių įdiegimas bei jų stebėjimas organizacijos bei žemesniais lygiais – tai pagrindas nuolatiniam veiklos gerinimui dabar ir ateityje. Jutoje tai vadinama “Tikslo ir uždavinių jėga”!

“SUCCESS Framework” apima efektyvią rodiklių sistemą, kuri:

 • Susieja veiklos rodiklius su organizacijos tikslu.
 • Apibrėžia, kas yra laikoma organizacijos kokybe, pralaidumu ir išlaidomis.
 • Integruoja šiuos tris veiklos elementus (kokybę, pralaidumą, išlaidas) į bendrą universalią formulę.
 • Nustato atspirties taškus.
 • Sutelkia pastangas į veiklos rezultatą, o ne į veiklos funkcijas.
 • Reguliariai ir dažnais intervalais stebi ir apskaičiuoja duomenis.
 • Apdoroja ir pateikia kaskart tokį patį atsakymą iš tų pačių duomenų: parodo, kaip organizacijai sekasi, ir kaip sparčiai ji artėja prie tikslo.
 • Naudoja mažiau rodiklių, nei įprastos ar ligšiolinės sistemos, todėl
 • užtikrina efektyvią dirbančiųjų elgseną.

Nauda dalyviams

Sudalyvavę seminare dalyviai gaus tokią vertę:

 • supras pasiteisinusius vadybos įrankius, kurie padėtų jų organizacioms pasiekti apčiuopiamų rezultatų,
 • išgirs realių pavyzdžių apie tai, kaip šie įrankiai buvo įdiegti daugybėje įvairių organizacijų įskaitant veikiančias ekonominės plėtros, aplinkosaugos, sveikatos, žmogiškųjų išteklių plėtros, gamtos išteklių, visuomenės saugumoo, mokesčių, transporto ir darbo jėgos srityse,
 • Supras, kaip veikia “SUCCESS Management Information System (SMIS)”, realiuoju laiku apdorojanti ir vadovybei pateikianti duomenis apie organizacijos progresą,
 • Sužinos pamokas ir sunkumus, kuriuos teko įveikti Jutoje diegiant pažangiausią vadybos metodiką TOC,
 • Atnaujins savo žinias apie tai, kaip įdiegti efektyvią rodiklių sistemą pavienėse viešojose sektoriaus organizacijose ir įgalinti darbuotojus daryti tai, ką reikia, ir nedaryti to, ko nereikia,
 • Sužinos, kaip biudžetavimo procesas gali būti susietas su veiklos efektyvumu pagal “SUCCESS Framework”, kad biudžeto mažinimai ir investicijos būtų planuojami poveikio paslaugų kokybei ir pralaidumui kontekste.

Seminaro programa

 • Gubernatoriaus Herberto vizija ir Jutos valstijos Vyriausybei iškeltas tikslas.
 • Vieningo efektyvumo rodiklio (QT/OE), skirto matuoti progresą siekiant iškelto 25% veiklos pagerinimo tikslo, išaiškinimas.
 • Įvairių skirtingų institucijų pavyzdžiai apie tai, kaip jos nustatė specifinius rodiklius pagal vieningą QT/OE formulę.
 • Description of the SUCCESS Framework and how it was developed
 • Kiekvieno “SUCCESS Framework” įrankio pristatymas ir panaudojimo pavyzdžiai iš įvairių Jutos institucijų:
  • Orientacija ir institucijos profilis
  • Pralaidumo Valdymo Strategija
  • Rodikliai
  • Apribojimo išnaudojimas
  • Strategija ir taktika
  • Pokyčių pagreitinimas
  • Klaidų prevencija
  • Personalo ir vadovybės įtraukimas į pokyčius
  • Politikų ir projektų sinchronizavimas
  • Susitelkimo išlaikymas
 • IT sistemos (SUCCESS Management Information System (SMIS), skirtos apskaityti veiklos efektyvumą, matuoti progresą ir teikti ataskaitas institucijos vadovybei bei gubernatoriui pristatymas.
 • Valdymo struktūra, kuri buvo sukurta siekiant palaikyti institucijų susitelkimą į tikslus ir rezultatų siekimą.
 • Rezultatai ir dabartinis progresas siekiant 25% pagerinimo tikslo.
 • Biudžetavimo proceso, skirto susieti finansus su veiklos efektyvumu pagal “SUCCESS Framework”, pristatymas.
 • Klausimai iš auditorijos.
užsiregistruokite

Pagrindiniai faktai

Kur, kada

Pradžia: 2013-10-25 09:00 (penktadienis)
Trukmė: 6 val.
Vieta: LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius

Kas

Pranešėjai: Kristen Cox, Gregas Gardneris
Dalyviai: Valstybės institucijų vadovai bei pareigūnai, valstybės tarnautojai
Kalba: anglų

Kaina

520 LTL

Registracija

Norėdami užsiregistruoti į užsiėmimą užpildykite šią formą..

Apie lektorius

Kristen Cox

Kristen CoxVykdančiosios direktorės pareigas JAV Jutos valstijos Valdymo ir finansų departamente einanti Kristen Cox vadinama nuolatinio procesų tobulinimo čempione. Kristen panaudojo Apribojimų teorijos (TOC) principus tobulindama savo įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas: jai pavyko pagerinti jų kokybę nedidinant išlaidų, o kartais net sumažinant. Jos sėkmė susilaukė didelio pripažinimo šalies ir tarptautiniu lygiu. Kristen yra pasiryžusi per ateinančius ketverius metus savo valstijos viešąsias paslaugas pagerinti 25 procentais.

Prieš imdamasi dabartinių pareigų Kristen buvo Jutos Darbo departamento direktorė ir gubernatoriaus kabineto narė. Dirbdama Darbo departamente ji prižiūrėjo daugiau negu šimto valstijos ir šalies programų įgyvendinimą. Dauguma šių programų ir paslaugų buvo susijusios su užimtumu ir mokymais, laikinąja parama, nedarbo draudimu, pabėgėliais, veteranais, būsto bei bendruomenių plėtra. Kristen deda visas įmanomas pastangas, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami taupiai, kad gyventojai susidurtų su kuo mažiau biurokratijos, kad laiku gautų kokybiškas paslaugas ar paramą ir būtų aptarnaujami maloniai bei pagarbiai.

Gregas Gardneris

Greg GardnerŠiuo metu Gregas Gardneris dirba Jutos valstijos Biudžeto ir valdymo tarnyboje, vadovauja veiklos gerinimo programoms.
Greagas yra vienas pagrindinių žmonių komandoje, diegiančioje SUCCESS strategiją Jutos valstijos mastu: tai programa, skirta Jutos valstijos valdžios institucijoms įdiegti šiuolaikinės vadybos rodiklius ir principus.

Prieš paskiriamas į dabartines pareigas, Gregas dirbo Jutos valstijos darbo biržos, tuo metu pripažintos efektyviausia iš visų JAV darbo biržų, vykdomojo direktoriaus pavaduotoju.

Juta pagal gyventojų skaičių (3,25 mln. gyventojų) yra panašaus dydžio kaip Lietuva. Gregas, kaip departamento direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už įstaigos administravimą: operacijų gerinimą, finansus, paslaugas, teisės aktus, vidinį auditą, komunikaciją, darbuotojų paiešką ir karjeros plėtrą, taip pat informacines technologijas.

Anksčiau Gregas vadovavo Darbuotojų mokymo departamentui ir buvo vienas pagrindinių žmonių kuriant Jutos darbo jėgos paslaugų departamentą (Department of Workforce Services, lietuviškas atitikmuo būtų darbo birža). Vadovaujant buvusiam valstijos gubernatoriui Michael O. Leavitt, Darbo jėgos paslaugų departamentas Jutoje buvo įkurtas 1997 metais ir apjungė visas valstijos įstaigas, iki tol vykdžiusias nedarbo mažinimo, mokymų ir “gerovės dirbti” funkcijas ir programas.

Registracija

Norėdami užsiregistruoti į užsiėmimą užpildykite šią formą..