Kaip pagerinti sveikatos priežiūros įstaigos veiklą

Seminaras #1

Kaip pagerinti sveikatos priežiūros įstaigos veiklą

Apžvalga

Dauguma sveikatos priežiūros organizacijų, tokių kaip ligoninės, kenčia nuo milžiniško darbų krūvio, sukeliančio stresą visam personalui ir nulemiančio pernelyg ilgą gydymą, vėluojančias operacijas ir uždelstą pacientų išrašymą. Dažnai tai virsta į perpildytas palatas ir operacines, ilgą gydymo pradžios laukimą ir vis dažniau pasitaikantį neteisingą gydymą. Sveikatos priežiūros įstaigose įdiegus šiuolaikinius vadybos principus tampa įmanoma ženkliai sumažinti laukimo laiką, sumažinti vienu metu gydomų pacientų skaičių ir atitinkamai personalo darbo krūvį. Taigi yra įmanoma pagerinti ir pralaidumą, ir gydymo kokybę, nedidinant darbo krūvio ir taip didžiulę įtampą išgyvenantiems gydytojams.

Užsiėmimo metu jo dalyviai sukurs sprendimą ir pokyčių diegimo planą, skirtą pagerinti jų konkrečios gydymo įstaigos veiklą sumažinant vienu metu privalomų atlikti darbų apimtį, sutrumpinant hospitalizavimo trukmę ir užtikrinant kiekvieno paciento išrašymą laiku.

Užsiėmimo metu bus nagrinėjamos šios temos:

  • Kokia sistema yra ligoninė ir koks jos tikslas?
  • Kokios problemos trukdo šį tikslą pasiekti?
  • Ką ir į ką reikėtų pakeisti?
  • Kaip įgyvendinti būtinus pokyčius?

Visos temos bus išdėstytos interaktyviai, kiekvienam dalyviui bus sudarytos sąlygos ir suteiktos visos reikalingos priemonės sukurti veiksmų planą jo gydymo įstaigai, kurį būtų galima įgyvendinti nuo rytojaus.

Užsiėmimo metu bus išdėstyti pagrindiniai Apribojimų teorijos (TOC) principai, jų veikimas praktikoje bus pavaizduotas žaidžiant kauliukų žaidimą. Šį žaidimą sukūrė pats dr. Eliyahu Goldrattas, kad per trumpą laiką atskleistų paradigminius pokyčius, kurie padeda organizacijoms suklestėti įsidiegus TOC principus.

Užsiėmimas sukurtas kiekvienam, dirbančiam ligoninėje: personalui, vadovybei bei bet kokios specializacijos gydytojams.

Užsiregistruoti

Pagrindiniai faktai

Kur, kada

Pradžia: 2013-10-25 09:00 (penktadienis)
Trukmė: 8 val.
Vieta: LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius

Kas

Lektoriai: Gijs Andrea, Pieteris Buwalda
Auditorija: Ligoninių personalas, vadovai, gydytojai
Kalba: anglų (su vertimu į lietuvių)

Kaina

520 LTL

Registracija

Norėdami užsiregistruoti į šį užsiėmimą užpildykite šią formą.

Apie lektorius

Gijs Andrea

Gijs AndreaGijs yra Tarptautinių TOC rūmų (International House of TOC – iHOT) partneris ir vienas iš steigėjų. Ši organizacija užsiima Apribojimų teorijos (TOC) mokymais bei diegimu ir glaudžiai bendradarbiauja su Nyderlandų TOC pasekėjais. Prieš pradėdamas savo veiklą iHOT Gijs buvo vienos didelės ligoninės IT vadovu, vėliau kaip IT konsultantas dirbo su daugiau nei 50 Nyderlandų sveikatos priežiūros įstaigų.

Su TOC jis susipažino prieš 25 metus. Jis sėkmingai gavo TOCICO pagrindų akreditaciją ir gilinosi į TOC mąstymo procesus ir projektų valdymą. Beje, jo magistro darbo tema – TOC taikymas sveikatos priežiūros įstaigose.

Gijs yra vienas iš įtakingiausių TOC ekspertų Nyderlanduose, taikančių šią metodiką sveikatos priežiūros sistemoje. Ypač daug dėmesio jis skiria sveikatos priežiūros įstaigų personalo mokymui taikyti TOC principus. Jo mokymuose dalyvavo daugiau nei 100 TOC konsultantų ir daugiau nei 500 sveikatos sistemos darbuotojų.

Gijs dėka TOC įdiegta keliose didžiausiose Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės ligoninėse.

Pieteris E. Buwalda

Pieter BuwaldaPieteris nuo 1999-ųjų dirba Nij Smellinghe ligoninėje Drachtene (Nyderlandai). Savo karjerą jis pradėjo kaip pacientų planavimo padalinio koordinatorius. Per daugelį metų jis sukaupė nemenką ligoninių procesų valdymo patirtį ir Amerikos procesų valdymo asociacijos buvo sertifikuotas kaip gamybos ir atsargų valdymo ekspertas. Pamažu savo praktines sveikatos priežiūros paslaugų valdymo žinias ir įgūdžius Pieteris pakylėjo iki mokslinio ir strateginio lygmens. 2005 m. Naienrodo verslo universitete (Nyenrode Business University) jis baigė jaunojo vadovo studijų programą, o 2012 m. Groningeno universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį.

Šiandien Pieteris yra atsakingas už savo ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimą. Jis konsultuoja ligoninės valdybą ir medikų tarybą dėl išteklių valdymo, sveikatos paslaugų pertvarkos. Taip pat jis atsakingas už savo pasiūlytų idėjų įgyvendinimo biudžetą ir terminus.

Pieter tvirtai tiki, kad strateginį ligoninės pranašumą užtikrina sklandus ir tolygus pacientų (tiek atvykstančių į ligoninę, tiek aptarnaujamų už jos ribų) srautas. Siekdamas šio tikslo jis kūrybingai derina įvairius vadybos, veiklos valdymo metodus bei teorijas: LEAN, Greito ir sklandaus srauto teoriją (Swift Even Flow), Litvako kintamumo studiją (Litvak’s Variability Studies) ir Apribojimų teoriją. Kartu su Groningeno universitetu jis tiria šių metodų bei teorijų poveikį savo ligoninės veiklos rezultatams. Pieteris prisipažino, kad buvo nustebintas kai kurių pritaikytų Apribojimų teorijos elementų efektu – ligonių buvimo stacionare trukmė sumažėjo daugiau nei 20 proc.

Pieteris nuolat dalijasi savo ligoninių procesų valdymo patirtimi su kolegomis, jau konsultavo daugiau nei 80 Nyderlandų ir Belgijos ligoninių. Taip pat jis dažnai kviečiamas vesti mokymų, seminarų, skaityti pranešimų konferencijose. Šiuo metu jis daugiausiai užsiėmęs naujos sveikatos priežiūros paslaugų sistemos kūrimu De Sionsberg ligoninėje, esančioje Dokkumo mieste, kurią numatoma prijungti prie Nij Smellinghe ligoninės, kurioje jis dirba.

Registracija

Norėdami užsiregistruoti į šį užsiėmimą užpildykite šią formą.