Registracija

Kainos

Jūs galite pasirinkti, ar dalyvauti vieną renginio dieną, ar abi.

Pirmoji diena
520 LT
vienam dalyviui
 • 2013-10-24 (ketvirtadienis)
 • 15 pasaulinio lygio
  pranešimų
 • Kava, pietūs
 • TOCICO sertifikatas
Antroji diena
520 LT
vienam dalyviui
 • 2013-10-25 (penktadienis)
 • pasirinkite vieną
  iš siūlomų seminarų
 • Kava, pietūs
 • TOCICO sertifikatas
Abi dienos
1040 LT
vienam dalyviui
 • 2013-10-24 ir 2013-10-25
 • pasaulinio lygio pranešimai
  ir seminaras
 • Kava, pietūs
 • TOCICO sertifikatai
pricing table plugin

Nurodyta galutinė kaina. PVM neapmokestinimo pagrindas: Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 str.

Organizatorius

Renginio organizatorius – UAB „TOC sprendimai“ – įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-579 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“.

Mokymo programa

Renginys „Tarptautinė viešojo sektoriaus efektyvumo konferencija“ bei kiekvienas seminaras turi mokymo programos statusą. Mokymo programa įtraukta į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Apmokėjimas

Mokymo dalyvio mokestis gali būti apmokamas iš įstaigos atitinkamos programos sąmatos išlaidų pagal straipsnį „Kvalifikacijos kėlimas“ (kaip tai reglamentuojama Valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklėse).

Perkančiosios organizacijos pirkti mokymų paslaugas gali vadovaudamosi savo organizacijos patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 6 dalies 2 punktu:

92 straipsnis. Supaprastintų pirkimų ypatumai
(…)
6. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
(…)
2) perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

Valstybės tarnautojams dalyvavimas renginyje gali būti apmokamas ir pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555).

Registracijos forma

Duomenys apie organizaciją

Organizacijos pavadinimas (būtinas)

Organizacijos kodas (būtinas)

Organizacijos PVM kodas (būtinas) (jei nėra, padėkite brūkšnį '-')

Organizacijos adresas (būtina)

Pašto kodas (būtina)

Šalis (būtina)

Deleguojamų dalyvių duomenys

Dalyvio vardas ir pavardė (būtina) Dalyvio el. paštas (būtina) Ar jis (ji) dalyvaus pirmąją renginio dieną, 2013-10-24 (pranešimai)? Ar jis (ji) dalyvaus antrąją renginio dieną, 2013-10-25 (seminarai)? Jei taip, pasirinkite tinkamą seminarą Ar jis (ji) dalyvaus trečiają renginio dieną, 2013-10-26 (seminaras)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Duomenys asmens, pildančio formą

Jūsų vardas, pavardė (būtina)

Jūsų pareigos (būtina)

Jūsų el. paštas (būtina)

Jūsų telefonas (būtina)

Pasiūlymai, pageidavimai

Patvirtinu, jog turiu įgaliojimus registruoti dalyvius organizacijos vardu, ir užtikrinu, kad pateikti duomenys yra teisingi (būtina)