Rasa Noreikienė

Pranešimo tema

Viešieji pirkimai elektroninėje erdvėje – būdas pirkti efektyviau

Aprašymas

asaulio banko skaičiavimu, e. viešieji pirkimai gali padėti sutaupyti nuo 6 proc. iki 13,5 proc. viešųjų pirkimų išlaidų. Pasiekti pažangą Lietuvoje diegiant e. viešuosius pirkimus padėjo sukurta centralizuota pirkimų vykdymo elektroninėmis priemonėmis sistema ir Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas privalomas reikalavimas tam tikrą dalį pirkimų vykdyti elektroniniu būdu. Prie sparčios e. pirkimų pažangos taip pat prisidėjo Viešųjų pirkimų tarnybos organizuoti mokymai, konsultacijos ir gerai parengtos naudojimosi instrukcijos. Taigi buvo įveikti sunkumai dėl gebėjimų trūkumo ir viešųjų pirkimų dalyvių nenoro keisti įpročių.

Pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva Lietuva akcentuoja viešojo administravimo modernizavimo svarbą elektroniniuose viešuosiuose pirkimuose. Europos Komisijai pateikus pasiūlymą dėl elektroninių sąskaitų viešuosiuose pirkimuose, Lietuva siekia, kad Taryba pasiektų sutarimą. Šia iniciatyva skatinama viešajame sektoriuje naudoti elektronines sąskaitas ir stiprinti nacionalinių elektroninių sąskaitų sistemų sąveiką.

Rengiant naujas viešųjų pirkimų ES direktyvas buvo siekiama nustatyti paprastesnes, lankstesnes ir veiksmingesnes viešųjų pirkimų procedūras. Šiuo atveju didelį vaidmenį atlieka e. pirkimai ir e. sąskaitos. Viešųjų pirkimų vykdymas elektroninėmis priemonėmis mažina administracinę naštą, palengvina mažų ir vidutinių įmonių bei užsienio tiekėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, leidžia taupyti lėšas tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose. Tačiau lėšos taupomos tik tuomet, jeigu elektroninės priemonės naudojamos visą viešojo pirkimo procesą. Todėl naujose direktyvose numatomi privalomi reikalavimai elektronines priemones taikyti skelbimo, pirkimo dokumentų viešinimo ir pasiūlymų teikimo etapuose. Būtent tokiu keliu eina elektroninių pirkimų srityje pirmaujanti Lietuva.

Viešiesiems pirkimams Lietuvoje išleidžiama 13% bendrojo vidaus produkto. Kaip padidinti šių išlaidų efektyvumą?

Kokią naudą duoda viešųjų pirkimų perkėlimas į elektroninę erdvę?

Kodėl verta pirkti centralizuotai?

Kaip Lietuva pasiekė, kad beveik 90% pirkimų vyksta elektroninėje erdvėje?

Kodėl pritariame ES iniciatyvai pereiti prie visiškai elektroninio pirkimo proceso: nuo pirkimo paskelbimo iki apmokėjimo?

Skaidrės

Video

Comments are closed.