Milda Dargužaitė

Pranešimo tema

Kaip padidinti „pelną“ pelno nesiekiančioje organizacijoje?

Aprašymas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ yra tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra prie Ūkio ministerijos, kuri siekia didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies žinomumą pasaulyje. Agentūra teikia informaciją ir konsultacijas užsienio bendrovėms, ieškančioms būdų optimizuoti veiklą, pasiekti naujas rinkas arba didinti užimamų rinkų dalį.

Santrauka

Pagrindinių problemų ir silpnųjų vietų nustatymas

Strategijos sukūrimas

Strategijos įgyvendinimas: tikslų nustatymas, procesų optimizavimas ir kompetencijų paskirstymas

Rezultatai po metų laiko

Skaidrės

Video

Comments are closed.