Gregas Gardneris

2011 metais Jungtinių valstijų darbo ministerija pripažino Jutos darbo biržą “Pranašiausia” (Award of Excellence) įstaiga net trijose kategorijose: nedarbo pašalpų mokėjimo, skundų sprendimo ir mokesčių operacijų. Tais pačiais metais Jutos darbo birža sugebėjo sumažinti savo veiklos išlaidas 18 mln. USD ir tuo pačiu ženkliai pagerinti savo paslaugų kokybę ir gyventojų aptarnavimo terminus.

Pastaruosius 28 metus dirbdamas valstijos tarnyboje, Gregas visuomet būdavo atsakingas ir už informacines technologijas, o Jutos darbo jėgos paslaugų departamento IT direktoriumi jis dirbo 4 metus. 2003-ųjų gruodį Gregas buvo paskirtas vadovauti Elektroninių išteklių ir teisės produkto kūrimo projektui – dižiausiam IT projektui, kada nors vykdytame Jutos valstijoje.
Grego dabartinės pareigos ir ankstesnio darbo patirtis leidžia diegti naujus pokyčius siekiant suderinti vidinių departamento procesų gerinimo iniciatyvas su inovacijomis.

Gregas yra praėjęs TOC mastymo procesų mokymus ir kasdienėje veikloje su personalu naudoja mąstymo procesų įrankius, tokius kaip konfliktų debesis ar priežasties-pasekmės medžius. Naudodami šiuos įrankius departamento darbuotojai identifikavo apribojimus ir nepanaudotus išteklius. Grego komandos darbas leido departamentui pasiekti ženklų veiklos pagerinimą įdiegiant Pralaidumo veiklos strategiją, rodiklius ir tikslus visose departamento veiklos srityse.

Gregas Jutos universitete yra baigęs marketingo bakalauro studijas ir apsigynęs magistro laipsnį žmogiškųjų išteklių ekonomikos srityje.

Pranešimo tema

Kaip įdiegti TOC principus ir įrankius valdžios institucijose ir pasiekti puikių rezultatų: Jutos istorija

Aprašymas

Pagrindinė problema, su kuria susiduria valdžia, yra mažėjantys viešųjų finansų ištekliai ir tuo pačiu metu augantis poreikis viešosios paslaugoms.

Jutos valstija planuoja tęsti “meistriškumo” tradicijas nustatydama aukščiausius standartus bet kokiai vyriausybinei veiklai. Turime užtikrinti, kad mažėjantys ištekliai būtų paskirstyti ir valdomi taip, kad ilgainiui suteiktų vis daugiau ir daugiau vertės gyventojams ir visoms interesų grupėms.

Valstijos gubernatorius Garis R. Herbertas yra nubrėžęs tikslą ir įpareigojęs savo kabineto 24 narius pagerinti institucijų veiklą 25% (matuojamas rodiklis apima kokybę, išlaidas ir pralaidumą) per artimiausius ketverius metus.

Dirbdamas valstijos Biudžeto ir valdymo tarnybos veiklos gerinimo direktoriumi, Gregas Gardneris su komanda yra atsakingas už šio ambicingo tikslo pasiekimą.

Pranešėjų vaidmuo

  • Kris Cox ir Gregas Gardneris prieš trejus metus pirmieji išmėgino ir įdiegė TOC principus ir įrankius Jutos valstijos darbo biržoje.
  • Pasinaudodami įgyta patirtimi, jie sukūrė SUCCESS procesą – įrankį, skirta padėti pavaldžioms institucijoms įsidiegti TOC ir kitus šiuolaikinės vadybos principus.
  • Po didžiulės sėkmės diegiant SUCCESS procesą darbo biržoje, valstijos gubernatorius Herbertas paskyrė Kris vadovauti Biudžeto ir valdymo tarnybai ir koordinuoti visų 24 kabinetui pavaldžių institucijų darbą siekiant pagedinti veiklos rezultatus 25% per ketverius metus.
  • Po paskyrimo, Kris pakvietė Gregą prisijungti prie komandos, diegiančios SUCCESS procesą visoje valstijoje.

Santrauka

SUCCESS proceso apžvalga.

Procesas buvo sukurtas siekiant padėti pavaldžioms įstaigoms įsidiegti TOC ir kitus šiuolaikinės vadybos metodus bei rodiklius į savo kasdieninę veiklą.

Jutoje įdiegto efektyvumo rodiklio pristatymas.

“Kokybė ir Pralaidumas padalinta iš Veiklos išlaidų” - šis rodiklis skirtas matuoti progresą siekiant iškelto tikslo veiklą pagerinti 25%.

SUCCESS valdymo informacinės sistemos pristatymas.

Sistema sukurta siekiant supaprastinti ataskaitų rengimą ir progreso matavimą.

Įrankiai, padėję Jutos institucijoms pasiekti puikių rezultatų:

• Pralaidumo valdymo strategija
• Strateginiai ir veiklos rodikliai
• Pajėgumų kontrolė
…………………………………..• Stategija ir taktika
…………………………………..• Pagreitinimas
…………………………………..• Klaidų taisymas
…………………………………..• Politikų sinchronizavimas

Jutos progresas siekiant įtvirtinti biudžetavimo pagal įvykdymą procesą.

Institucijų prašymai skirti asignavimus vertinami planuojamos įtakos kokybei ir pralaidumui kontekste.

SUCCESS process diegimo 24 Jutos institucijose dabartinis statusas.

Ir jau pasiekti puikūs rezultatai.

Nauda klausytojams

Realus TOC principų ir įrankių pritaikymas valdžios veikloje.

Įskaitant visas tarpusavyje labai skirtingas įstaigas, besirūpinančias viešuoju saugumu, probacija, sveikata, darbo įgūdžiais ir perkvalifikavimu, žemės ūkiu, žmogiškausiais ištekliais, mokesčiais, verslo sąlygomis, transportu, gamtos ištekliais, gamtos apsauga.

Bus pristatyti įrankiai, kuriuos galima pritaikyti kitų šalių institucijose.

Bus pademonstruoti “apatinės eilutės” rezultatai, pasiekti naudojant minėtus įrankius.

Įrodyta, jog SUCCESS procesas duoda puikių rezultatų.

Skaidrės

Video

Comments are closed.