Alanas Barnardas

Alan Barnard books

Žymus autorius

Dr. Alanas Barnardas yra vienas Gerraldo Kendallo “Viable Vision” autorių (J. Ross Publishing, 2004) bei bestselerio “Apribojimų teorijos vadovas” (McGraw Hill, 2010) dviejų skyrių autorius.

Continuous Improvement and Auditing the TOC Way (Chapter 15 of TOC Handbook)

Bet kurios organizacijos sėkmė ir klestėjimas slypi supratime, jog pagerinimas yra ne vienkartinis veiksmas, bet nuolatinė nepaliaujamų pokyčių būsena. Deja, ne visi pokyčiai atneša pagerėjimų, o nuolatiniai pokyčiai kelia grėsmę stabilumui.

Holistic TOC Implementation Case Studies. Lessons learned from the Public and Private Sector (Chapter 16 of TOC Handbook)

Alanas apžvelgia TOC diegimus taikant visuotinį požiūrį (holistic approach) pateikdamas dviejų atvejų analizes: vieną privačiajame sektoriuje (First Solar Inc.), kitą viešajame (atliekų tvarkymas Afrikos miestuose).

Pranešimo tema

Kaip atrasti ir atskleisti vyriausybių potencialą su mažiau pasiekti daugiau per trumpesnį laiką

Aprašymas

Nepaisant daugybės skirtumų tarp privačiojo ir viešojo sektoriaus organizacijų, visos jos susiduria su vienu iššūkiu – augantis spaudimas pasiekti daugiau (tikslo vienetų) su mažiau (išteklių) per trumpesnį laikotarpį. Per pastaruosius 30 metų Apribojimų teorija (TOC) padėjo tūkstančiams privačių įmonių pasiekti pelningumo šuolių paprastai be didesnių sąnaudų ir be didesnių investicijų. Tai pavykdavo pasiekti sutelkiant pastangas į silpniausios grandies stiprinimą.

Ar, įvertinus didėjantį spaudimą valdžiai ir dažnėjantį nepasitenkinimą tarp įvairių visuomenės grupių, TOC taikymas negalėtų suteikti panašių rezultatų viešajame sektoriuje padėdėdamas visuomenės grupėms susitelkti į silpniausią grandį?

Savo pranešime Dr. Alanas Barnardas parodys, kaip supaprastinta TOC analizė, susitarimo pasiekimas ir konkretus pokyčių diegimas padeda savivaldybėms, ribojamoms turimų pajėgumų ir finansinių išteklių, pasiekti ambicingą tikslą “Padaryti DAUGIAU su MAŽIAU per TRUMPESNĮ laiką”. Alan diegiamas požiūris pirmą kartą buvo ištestuotas miestų tarybose Afrikoje bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Vystymo programa, o vėliau įdiegtas vyriausybinėse įstaigose išsivysčiusiose šalyse, tame tarpe ir JAV.

Santrauka

Dauguma valdžios institucijų išgyvena augančią prarają tarp augančios paklausos elementarioms viešosioms paslaugoms ir ribotų pajėgumų tas paslaugas suteikti.

Sprendimas yra ne pridėti pajėgumų, bet suteikti organizacijų vadovybei ir darbuotojams lengvai naudojamus vadybos įrankius, padedančius identifikuoti, kaip yra iššvaistomi turimi pajėgumai ir laikas, ir išspręsti konfilktus atveriant naujas produktyvumo galimybes.

Pranešime bus išanalizuoti TOC diegimo atvejai ir rezultatais pilotiniuose produktyvumo didinimo projektuose Afrikoje bei vėliau įvykdytais panašiais projektais JAV.

Pranešimo klausytojai sužinos praktinius įrankius, kuriuos galės iš karto taikyti identifikuodami galimų pagerinimių mastą savo aplinkoje bei per trumpą laiką sumažindami neatliktų (vėluojančių) darbų apimtis.

Skaidrės

Video

Comments are closed.