Tikslas – ypač greiti teismai

Iššūkių apžvalga

Pasauliniai tyrimai atskleidžia, kad kone visų šalių teismų sistemos susiduria su labai panašiais iššūkiais:

Didėjantis bylų skaičius.

Teisėjai yra priversti ieškoti būdų, kaip paspartinti užsigulėjusių bylų nagrinėjimą, nes pastaruosius kelerius metus pasaulyje dramatiškai išaugo bylų skaičius, manoma, dėl didėjančio raštingumo.

Didėjantys teismų ir teisėsaugos kaštai.

Kai kuriose šalyse teisėsaugos išlaidos, tenkančios vienam gyventojui, įskaitant kalėjimus, teismus ir viešąją tvarką, per pastarąjį dešimtmetį išaugo daugiau nei 25 proc., nors nusikalstamumo lygis ženkliai sumažėjo.

Per ilgai nagrinėjamos bylos.

Kai administraciniai ginčai trunka pernelyg ilgai, rezultato neapibrėžtumas kelia įtampą ir besibylinėjančių šalių nepasitenkinimą. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra net pareiškęs, jog tokiais atvejais turėtų būti kompensuojama už patirtus nematerialinius nuostolius.

Mažėjantis išnagrinėtų bylų pralaidumas.

Tai – neišvengiama didžiulio teismų krūvio ir nepakankamų išteklių pasekmė.

Būtinybė keistis

Šie visi iššūkiai (ar sisteminės problemos) kelia visuomenės nepasitenkinimą: lėtas teisingumas suprantamas kaip blogas teisingumas. Teisėjai bando išsiversti su nepakankamais ištekliais, skundžiasi neužbaigtų bylų uodega, praranda visuomenės pasitikėjimą dėl nepagrįstai ilgų procedūrų ir pertraukų bylose.

Vadybos požiūriu bet kuri byla galėtų būti prilyginta projektui, o teismas – daugiaprojektinei aplinkai. Bet toks sulyginimas negalimas, nes teismų sistema turi koncepcinių skirtumų palyginti su kitomis projektinėmis aplinkomis:

  • procedūros ir taisyklės yra griežtai apibrėžtos teisės aktuose,
  • teisėjai yra autonomiški,
  • teisės čia daugiau nei vadybos,
  • 50 proc. sistemos dalyvių veikia prieš sistemą.

Akivaizdu, jog teismų sistemos kompleksiškumo mastas reikalauja kitokio, ženkliai pažangesnio, vadybos požiūrio.

Renginyje pristatomi sprendimai

Pranešėjai, turintys didžiulę patirtį gerinant teismų sistemą, pasidalins, kaip jie susidorojo su minėtais iššūkiais ir pasiekė įspūdingų rezultatų.

  • Jie pasidalins Lean metodikos pritaikymu teismuose supaprastinant veiklos procesus ir užtikrinant geresnį šalių aptarnavimą.
  • Jie pristatys sprendimus, padėjusius teismams sutrumpinti vidutinę bylų trukmę 47 proc. ir padidinti nuosprendžių pralaidumą 43 proc.
  • Be teismų lygio pokyčių, bus pristatytos ir pasiteisinusios naujovės, pritaikytos žemiausios grandies (teisėjo, padėjėjo, sekretoriaus) darbe, leisiančios bet kuriam teisėjui ženkliai padidinti savo darbo našumą.
Užsiregistruokite

Problemos, teismų išgyvenamos kitose pasaulio šalyse

The Court’s caseload has increased steadily to a current total of more than 10,000 cases on the docket per Term. The increase has been rapid in recent years. In 1960, only 2,313 cases were on the docket, and in 1945, only 1,460.

Supreme Court of the United States, 2013.

The Philippine judiciary faces serious difficulties in addressing case backlogs as lower courts are congested with over a million cases every year, the National Statistical Coordination Board (NSCB) revealed.

National Statistical Coordination Board of Philippines, 2013.

If no new court cases are filed, Malta will take eight years to finalise all present cases (…). If all cases were evenly divided among judges, magistrates and adjudicators, it would take three years to eliminate the backlog, but this was not possible because of varying expertise.

Report of the Malta parliamentary secretary for Justice, 2013.

The Presidents of the International Court of Justice and International Criminal Court told the General Assembly today they had made great progress in their work promoting the rule of law and confronting impunity, while Assembly delegates noted the growing complexity of their cases and increased workload, and pushed for the judicial bodies to receive more human and financial resources.

General Assembly of United Nations, 2010.

Trials in Canada have become a dangerous waiting game. “The courts are a cornerstone of our democracy and I see it starting to crumble because of delay,” said Rick Woodburn, a Nova Scotia Crown attorney who is president of the Canadian Association of Crown Counsels.

National Post, Canada, 2012.

He said in his decision that without more judicial resources, and more court space to deal with the “explosive growth” in the region, the situation is “leading to a breaking point.” The backlog is getting worse, despite colleagues working hard on weekends, evenings and over vacation time, he wrote. “The backlog is easy to fix, it’s just a matter of resources,” he said.

Statement of judge Justice Stephen Brown, Canada, 2012.

Pagrindinis renginio rėmėjas

Renginio partneriai

Renginio rėmėjai