Greitos ir kokybiškos viešosios paslaugos

Iššūkių apžvalga

Viešojo sektoriaus organizacijos daugelyje šalių susiduria su panašiais sunkumais:

Daugelio šalių ekonomikos buksuoja.

Dramatiškai auga poreikis užtikrinti gyventojus, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra leidžiami efektyviai. Tikimasi, kad bet kokie prioritetai bus įgyvendinti skaidriai ir taupiai. Matydami, kokie maži biudžetai, mokesčių mokėtojai pagrįstai reikalauja veiklos, už kurią jie moka, efektyvumo.

Eksponentiškai augantys gyventojų lūkesčiai.

Visuomenės lūkesčiai dėl viešųjų paslaugų kokybės auga daugiausia dėl netiesioginės konkurencijos su privačiuoju sektoriumi. Taip pat auga viešųjų paslaugų paklausa, o tai reiškia, kad institucijos yra priverstos su turimais ribotais finansiniais ištekliais pasiekti geresnių rezultatų.

Trūksta aiškių tikslų ir rodiklių.

Dauguma organizacijų neturi aiškaus supratimo, kokių rezultatų iš jų tikimasi. Tai – ne tik organizacijų, bet ir politikos formuotojų problema. Neturint aiškių tikslų ir rodiklių, kuriais būtų matuojamas progresas tikslo link, organizacijų pastangos pagerinti savo veiklos našumą neduoda apčiuopiamų rezultatų.

Organizacijų našumas yra labai žemas.

Bet tai – ne viešajame sektoriuje dirbančių žmonių problema. Dirbantieji viešajame sektoriuje jaučiasi tarsi įmesti į prastai funkcionuojančias sistemas, per metų metus išbujojusias iki dabartinio kompleksiškumo. Vyriausybėms trūksta pasiteisinusių įrankių, kurie padėtų nuspręsti, kurios politikos ir sprendimai duoda rezultatų, o kurie – ne.

Pajėgumų trūkumas.

Paprasčiausiai viešasis sektorius neturi pakankamai pajėgumų, kad nuveiktų visus gerus darbus, ko iš jo tikisi visuomenė. Paklausa valdžios paslaugoms gerokai viršija valdžios pajėgumus, o tai sukelia nepakankamą finansavimą, ilgas eiles, ilgą įsipareigojimų gyventojams uodegą ir visuomenės nepasitenkinimą.

Būtinybė keistis

Spaudimas mažinti biudžetus ir besikeičiantys visuomenės lūkesčiai verčia pagerinti viešojo sektoriaus našumą ir tuo pat metu sustabdyti išlaidų augimą. Gyventojai reikalauja, kad valdžia veiktų produktyviau ir atsakingiau elgtųsi su mokesčių mokėtojų lėšomis.

Nesvarbu, kokio dydžio būtų organizacijos, ką jos beveiktų ir kur bedirbtų, dauguma jų patiria dalį šių problemų:
 • Įstatymų leidėjai reikalauja „geresnio našumo“ ar „išteklių optimizavimo“, tačiau jų iniciatyvos žlunga daugiausia dėl to, jog bandoma gydyti simptomus, bet ne kertines priežastis.
 • Geresnio našumo reikalavimas yra nesibaigiantis, lygiai kaip nesibaigiantis yra įstaigų vadovybės galvos skausmas, kaip padidinti pajėgumus ir paslaugų kokybę esant nuolat mažėjančiam finansavimui.
 • Veiklos gerinimo iniciatyvos pradedamos be galimybės išmatuoti jų kainą ir įtaką našumui ar tikslams.
 • Organizacijos neturi aiškaus supratimo, ko iš jų konkrečiai yra tikimasi.
 • Dauguma sprendimų yra reaktyvūs ir pavėluoti.
 • Asmeninė darbuotojų veikla nėra subordinuota į vadovybės keliamus prioritetus.
 • Didelis užimtumas ne visada virsta rezultatais.
 • Darbuotojai jaučiasi perkrauti iniciatyvomis ir projektais.

Viešojo sektoriaus organizacijos turėtų gebėti aptarnauti daugiau gyventojų ir verslo subjektų geriau ir greičiau. Kaip įmanoma to pasiekti nekeičiant teisės aktų?

Renginyje pristatomi sprendimai

Pranešėjai, turintys didžiulę patirtį gerinant viešojo sektoriaus įstaigų veiklą, pasidalys, kaip jie susidorojo su toliau paminėtais iššūkiais ir pasiekė įspūdingų rezultatų.
 • Jie padės institucijoms pasiekti maksimalių veiklos pagerinimo tikslų pasidalydami metodais ir įrankiais, padedančiais integruoti individualias funkcijas į vientisą sistemą su aiškiai apibrėžtu išmatuojamu tikslu.
 • Jie pasidalys patirtimi nustatant įvairių įstaigų veiklos tikslus ir rodiklius. Tikslai ir rodikliai kartu su veiklos vertinimo ir nuolatinio gerinimo įrankiais (tiek organizacijos, tiek darbuotojų lygmeniu) yra būtina efektyvios veiklos sąlyga.
 • Jie pasidalys pasauliniu mastu pasiteisinusiais sprendimais, leidusiais įstaigoms pasiekti daugiau (tikslo vienetų) su mažiau (išteklių) per trumpesnį laikotarpį.
 • Jie atskleis, kaip ženkliai padidinti organizacijos pajėgumus ir susidoroti su kompleksiškumu siekiant paspartinti viešąsias paslaugas.
 • Jie detaliai pademonstruos, kaip kai kurioms organizacijoms pavyko padidinti išnagrinėtų paraiškų, skundų ir kt. skaičių, sumažinti vidutinę nagrinėjimo trukmę esant sumažintam finansavimui.
Užsiregistruokite

problemos, įstaigų išgyvenamos kitose šalyse

Public expectations of service quality are rising, largely because of implicit competition from the private sector. When members of the public visit the motor vehicle department, they expect the same kind of service they get at McDonald’s: quick, efficient, and courteous. When they call the Internal Revenue Service, they expect to be treated as they would be when calling L. L. Bean or American Express.

Alan A. Altshuler, 1997.

Local Government Association says trajectory of spending and rising demand will lead to £14.4bn funding shortfall by 2020. Local authorities will offer little more than a skeleton service, providing few services beyond social care and rubbish collection by the end of the decade if projected cuts to local government continue, council leaders have warned.

The Guardian, 2013.

Tens of thousands of Greeks have abandoned their workplaces on Tuesday and rallied in front of parliament in the capital Athens against government plans to satisfy foreign lenders by firing public sector employees.

RT Network, 2013

Pagrindinis renginio rėmėjas

Renginio partneriai

Renginio rėmėjai