Greitos ir kokybiškos paslaugos

Jei vyriausybės nuoširdžiai nori padaryti žmones laimingus ir sveikus, viešasis sektorius visų pirma turėtų duoti žmonėms tai, ko jie reikalauja: apčiuopiamų rezultatų.

Bet daugumoje šalių surenkamų mokesčių nepakanka finansuoti augančius visuomenės poreikius. Vyriausybės patiria spaudimą padidinti savo pajėgumus sukurti daugiau vertės: pasiekti daugiau su mažiau.
Kaip tai įmanoma padaryti?

išsamiau

Efektyvi sveikatos priežiūra

Valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos vargsta besistengdamos susidoroti su mažėjančiu finansavimu ir augančia paklausa. Kaštų mažinimo iniciatyvos nebeduoda naudos ir kai kurios ligoninės griebiasi restruktūrizavimo, kad išliktų.

Tačiau kitos sveikatos priežiūros įstaigos sugeba klestėti nepaisydamos problemų, kamuojančių visą sektorių: augančios ir senėjančios populiacijos, mažėjančio biudžeto, didėjančių išlaidų, didėjančios konkurencijos. Kaip joms tai pavyksta?

išsamiau

Efektyvūs
viešieji
pirkimai

Europos Sąjungoje veikia gan griežtas viešųjų pirkimų reguliavimas. Nepaisant to, kad viešųjų pirkimų procesai valstybėse yra apibrėžti ir veiksnūs, vyriausybėms spaudimas protingai leisti biudžetines lėšas auga eksponentiškai.

Kodėl konkurencija kartais nulemia didesnes išlaidas ir prastesnius rezultatus? Kaip viešųjų pirkimų skaitmeninimas gali racionalizuoti viešąsias išlaidas, supaprastinti pirkimus ir suteikti maksimalią naudą?

išsamiau

ypač
greiti
teismai

Teismai ir teismų sistemos visame pasaulyje atsieina vis brangiau, o bylų nagrinėjamas tęsiasi vis ilgiau.

Jei nebus imtasi neatidėliotinų veiksmų, kartu su augančia bylinėjimosi paklausa ateityje augs ir gyventojų nepasitikėjimais bei nepasitenkinimas teismais.

Kaip pažangiausiems teismams pasaulyje pavyko tai, kas ypač aktualu Lietuvai: sutrumpinti bylų trukmę, padidinti jų pralaidumą ir kartu pagerinti nutarčių kokybę bei visuomenės pasitikėjimą?

išsamiau

Kodėl verta dalyvauti?

Išskirtiniai pranešėjai

Pasaulinio lygio vadybos ekspertai, aukščiausio lygio vadovai, visi iki vieno išsiskiriantys giliu priežasties-pasekmės sisteminiu mąstymu, atvyksta į Vilnių pasidalyti įspūdingais rezultatais viešajame sektoriuje ir jų pasiekimo algoritmais. Pranešėjai tiki, jog dalindamiesi patirtimi galime padaryti pasaulį geresnį.

Pranešimai, orientuoti į „kaip tai padaryti“ ir rezultatus

Iššūkiai, šiuo metu kamuojantys jūsų organizaciją, ko gero visai neseniai buvo įveikti kur nors kitur. Ne jūs vienas (-a) šiuo metu ieškote išeities iš, atrodytų, užburto rato. Tegu patirtis, sukaupta kitų organizacijų, sutrumpina jūsų kelią diegiant ryškius pokyčius.

Užsiėmimai, padėsiantys sistemiškai pagerinti veiklą

Antroji konferencijos diena skirta sutelkti jūsų pastangas į tai, kas būtina norint įdiegti pokyčius. Įgausite „know-how“ ir įrankių planuoti bei vykdyti gerinimo projektus, susidoroti su neapibrėžtumu jūsų specifinėje srityje. Išnaudokite savo laiką Vilniuje ir grįžkite darban pasirengę pakelti savo organizaciją į naują lygį.

Praplėskite bendraminčių ratą

Vilniuje sutiksite apie 1000 įvairių organizacijų lyderių, besirūpinančių veiklos gerinimu. Tai puiki galimybė užmegzti kontaktus su vadovais, dirbančiais panašiose organizacijose, tik kitose šalyse. Išnaudokite tai, kad institucijos nekonkuruoja tarpusavyje, o jų vadovai mielai dalinasi patirtimi ir pamokomis.
išsamiau

Kas naujo pirmininkavime?

Pagrindinis renginio rėmėjas

Renginio partneriai

Renginio rėmėjai